Inspiratie en nieuws

Succesvolle TMA teamcoaching bij de Jeugdbescherming regio Amsterdam.

In de afgelopen maanden ben ik als trainer intensief betrokken geweest bij bij dit interessante talentmanagementproject. Door 425 individuele TMA persoonlijkheids-analyses en 50 TMA-teamtrainingen kregen alle medewerkers van Jeugdbescherming meer inzicht in eigen en elkaars talenten en drijfveren.

 

Doel TMA teamdagen

Het doel was: meer focus op ieders talenten in het team en in het werk met gezinnen, meer teamstabiliteit, werkplezier en met als bijkomend voordeel minder uitval, verloop en minder werkdruk. De eerste 2 delen van het traject zijn succes verlopen!

Mijn ervaring

Ik vond het erg leuk om in de teams bezig te zijn met de persoonlijke talenten en teamtalenten, maar soms ook met de ontbrekende talenten in een team. Doordat de focus van de teams erg op de klant (gezinnen) ligt is er wel eens te weinig aandacht voor het eigen basisteam, dat uiteraard ook om onderhoud vraagt.

Als metafoor gebruikte ik in Amsterdam wel eens Ajax. Die zijn de hele week bezig met elkaar, de tegenstander en de strategie om elkaars talenten in een wedstrijd optimaal te laten renderen en/of benutten. Dat vraagt om oefening, onderhoud en goede coaching en training.

 

Meer informatie

Wilt u dit ook voor uw team? Of wilt u meer informatie over TMA? Stuur een bericht via LinkedIn of bel 0162 46 68 00

 

Laten we samen een verandering realiseren!

E-mail

Email: info@klerkx-training.nl

Telefoonnummer

+22 154 125 4478

Klerkx training & coaching

KLERKX Training & Coaching
Hopvlinder 9 a
4904 ZJ Oosterhout
Tel: 0162 46 68 00
Email: info@klerkx-training.nl

Training  &  Coaching

FOLLOW US